Netwerk Arbo FNV

Pilot Rubberbanden NANORIGO

FNV Werkgroep DME gevraagd om deel te nemen aan de Pilot Rubber Banden van Europees Risk Governance project. De Werkgroep DME is gevraagd deel te nemen aan de pilot Rubber Banden, die plaatsvindt binnen het Europese project NANORIGO in de…

Handvatten voor kaderleden

Naar aanleiding van de Algemene handreiking COVID-19 die door de SER gepubliceerd is heeft beleidsadviseur Veilig & Gezond Marike Schooneveldt handvatten voor kaderleden gemaakt met daarin uitleg wat de status is van sectorprotocollen, de nieuwe Algemene handreiking en hoe ze…