Netwerk Arbo FNV

Kandidatenprofiel Monty Beisser

Het Netwerk Arbo FNV zie ik als een uitermate belangrijk gremium in het optimaliseren van Arbeidsomstandigheden. Eenzelfde doel streef ik ook al jaren na en daarom heb ik me ontwikkeld, geschoold en bekwaamd in Bestuurskunde (Overheid) Management en Veiligheidskunde. Daarbij richt ik me naast de inhoudelijke thema’s, bijvoorbeeld Fysieke belasting of gevaarlijke stoffen, vooral op de procedurele en organisatorische Arbo zijde. Het gaat er immers niet alleen om dat je weet wat er speelt, je moet inhoudelijke thema’s ook kunnen plaatsen en borgen in een Organisatie. Daarbij dien je steeds de HOE vraag te kunnen beantwoorden, hoe krijg je iets voor elkaar en blijft het ook werken? Ter borging is regelmatig evalueren daar een vast gegeven in. Dit is daarmee mijn insteek en werkwijze voor de deelname aan het Netwerk Arbo FNV bestuur.

De functie van Algemeen Adjunct ambieer ik en zie die als een directe pijler ter ondersteuning van de secretaris en de voorzitter naast de algemene rol binnen het bestuur. Vanuit die functie kan ik me ook nog op een ander voor mij belangrijk Vakbond onderdeel richten, de sector overheid. Ook daar wil ik meer aandacht voor Arbo bewerkstelligen en heb daar al diverse contacten in gelegd. Via hen wil ik aan interne ledenwerving doen om het streefgetal van 1500 te halen. Daarnaast promoot ik FNV in het algemeen en breng met regelmaat leden aan welke ik ook tot lidmaatschap van Netwerk Arbo FNV beweeg.

Een praktijkvoorbeeld van mijn activerend vakbondswerk heeft het Netwerk Arbo FNV in de Pl Vught mogen aanschouwen en ervaren op de Themadag 2016, zie bijgevoegde foto’s.