Netwerk Arbo FNV

Kandidatenprofiel Simon Bornstein

Doelstelling

Ik wil in binnen de Netwerkraad van het Netwerk Arbo FNV als voorzitter ruimschoots aandacht schenken aan de verdere professionalisering van de Netwerkraad, thema’s zoals hoge werkdruk, het voorlichten en werven van meer jongere FNV leden om goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkplek voor al onze leden overal te kunnen realiseren.

 

Motivatie

Door mijn opleiding en werkervaring ben ik een specialist op het gebied van Arbo. Ik verdiep mij graag in diverse zaken en treedt duidelijk op de voorgrond om de standpunten en belangen van onze leden te vertegenwoordigen. Als het er op aankomt heb ik een stevige persoonlijkheid en laat ik mij dus niet aan de kant zetten. De rol van voorzitter is mij daarom op het lijf geschreven.

Het werken aan de rechtvaardige samenleving die de FNV voor ogen staat is mijn primaire motivatie om mij kandidaat te stellen voor het Netwerk Arbo FNV. Graag zet ik mij via een grote professionele organisatie als de FNV in.

In dit vrijwilligerswerk wil ik graag goed ondersteund worden door andere ter zake deskundige kaderleden die weten wat het is om te werken in een team. En daartoe ook de Nederlandse taal in woord en geschrift fatsoenlijk beheersen en de algemeen geldende fatsoensnormen omtrent persoonlijke communicatie kennen en toepassen.

 

Vakbondservaring

Op diverse plaatsen binnen de FNV heb ik uitgebreide kennis en ervaring opgedaan, de Netwerkraad Wereldburgers FNV, Ambassadeur Comité 21 Maart РFNV, Individuele Belangenbehartiging, Ondernemingsraad, Voorzitter Kadergroep Zuid en de Beleidsadviesgroep Diversiteit, het opzetten van een training voor leden van ondernemingsraden, ledenwerving en communicatiespecialist.