Netwerk Arbo FNV

Verkiezingen nieuw bestuur Netwerk Arbo FNV

Op 29 september a.s. zal er op de Netwerkbijeenkomst een nieuw bestuur voor het Netwerk Arbo FNV gekozen worden. De voormalige voorzitter, Ton van den Berg, is op de Netwerkbijeenkomst van 19 mei jl. formeel teruggetreden. Dat was een goede aanleiding om nu, ruim 2 jaar na oprichting van het Netwerk Arbo FNV, een verkiezing te houden voor het gehele bestuur.

Op 19 mei jl. heeft het huidige bestuur voorstellen gedaan voor de organisatie van de verkiezingen.

In deze bijeenkomst is de verkiezings-/ toetsingscommissie benoemd en ingesteld. Dit zijn Ilse Roos, Cor den Dekker, Ton van den Berg, Sam Groen/ Beater van der Velden. Deze commissie heeft de opdracht uit de vergadering van 19 mei jl. gekregen om, in de gedachtegang van het in de bijeenkomst vastgestelde verkiezingsreglement en de daarin genoemde functieprofielen, kandidaten te toetsen op geschiktheid of ongeschiktheid. Het kandidatenprofiel, het verkiezingsreglement en het stemprotocol zijn onderaan dit bericht te vinden.

 

Wil jij je kandidaat stellen?

Vóór 25 augustus kan je je kandidaat stellen voor één van de vijf bestuursfuncties, te weten: Voorzitter, Secretaris, Algemeen Adjunct, of voor één van de twee overige, algemene bestuursfuncties.

Het verdere verkiezingspad is als volgt. Tussen 25 augustus en 14 september a.s. gaan de gesprekken tussen de kandidaten en de toetsingscommissie plaats vinden. Vanaf 15 september worden de, door de toetsingscommissie goedgekeurde, kandidaten gepubliceerd op de site en mogen deze kandidaten zich (met een foto plus tekst) presenteren op de website van het Netwerk Arbo. Kandidaten mogen gaan lobbyen. In de bijeenkomst van 29 september a.s. kunnen de positief getoetste kandidaten zich verkiesbaar stellen en zich nog(maals) kort presenteren via een, van te voren, aangeleverde tekst. Vervolgens gaat er tijdens deze bijeenkomst gestemd worden. Om te kunnen stemmen, moet je bij de netwerkbijeenkomst van vrijdag 29 september a.s. aanwezig zijn. Er kan dus niet met volmacht of via internet worden gestemd op de kandidaten.

Dus, heb jij tijd, zin en potentie om één van de vijf functies van het bestuur van het Netwerk Arbo FNV te gaan bekleden? Stel je kandidaat! Dan kunnen we er door middel van allerlei activiteiten samen aan (blijven) werken dat werknemers veilig en gezond kunnen gaan/ blijven werken.

Meld je aan via arbonetwerk@fnv.nl

 

Belangrijke bestanden

Functieprofiel Bestuur Netwerk Arbo FNV
Verkiezingsregelement Netwerk Arbo FNV
Stemprotocol Netwerk Arbo FNV