Netwerk Arbo FNV

Activiteiten

Wat doet het Netwerk Arbo FNV?

 • Het Netwerk Arbo FNV geeft ten minste vier maal per jaar een digitale Nieuwsbrief uit. Klik hier om je in te schrijven...dan ben je direct ‘netwerkdeelnemer’.
 • Het Netwerk Arbo FNV organiseert tweemaal per jaar themabijeenkomsten ‘op lokatie’ waar kennis en ervaring kunnen worden uitgewisseld.
 • Daarnaast overlegt het netwerk ook tweemaal per jaar:
 • over de visie van vakbond en vakbondsleden op de vele onderwerpen die samenhangen met arbeidstijden en veilig en gezond werk.
 • maar ook over de activiteiten die vanuit het Netwerk Arbo FNV en zijn ‘subnetwerken’ plaatsvinden.
 • Het Netwerk Arbo FNV telt een aantal themawerkgroepen en themanetwerken, die ook op Facebook actief zijn
 • Het Netwerk Arbo FNV neemt deel aan het Europees Netwerk voor Health and Safety’
 • Het Netwerk Arbo FNV organiseert activiteiten rond werktijden en vooral: onregelmatig werk.

2017

 • vr
  24
  feb
  2017

  Reguliere vergadering NetwerkArboFNV

  10.00 uur - 16.00 uur.
 • vr
  19
  mei
  2017

  Reguliere vergadering NetwerkArboFNV

  10.00 uur - 16.00 uur.
 • vr
  29
  sep
  2017
 • vr
  01
  dec
  2017

  NetwerkArboFNV Expertmeeting

  10.00 uur - 16.00 uur.

  NBC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht.

  Agenda:

  09.30 – 10.00 uur: Binnenlopen, Koffie en Netwerken.

  10.00 – 10.15 uur: Opening, mededelingen door de voorzitter.

  10.15 – 12.00 uur (van 11.00 – 11.10 uur een korte pauze).

  Ernst Jurgens, bedrijfsarts en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde. Omdenken naar?. Hoe kunnen ook de andere spelers in het Arboveld (Overige kerndeskundigen, de vakbeweging, de PM, de OR, de werkgever, de InspectieSZW, enz.) hier aan bijdragen. Zomaar een voorbeeld: “niet alleen denken vanuit ‘het voorkomen en beperken van risico’s’ (problemen voorkomen) , maar vooral: het scheppen van goede (= gezonde en veilige) arbeidsomstandigheden (positief, de mogelijkheden pakken).”

  12.00 – 13.00 uur: Lunchen

  13.00 – 14.15 uur: Arbo Adviespunt. De voormalige Arbo telefoon bestaat 20 jaar. Reden voor een terugblik en een feestje.

  14.15 –  14.30 uur: Pauze.

  14.30 – 15.30 uur: Peter Heitling. Voormalig bedrijfsarts, inspecteur bij de Arbeidsinspectie en hoofd van de bedrijfsartsenopleiding SGBO in Nijmegen. Naar aanleiding van de vernieuwde Arbowet 2017. Is een bedrijfsarts eigenlijk wel nuttig?

  15.30 – 16.30 uur: Netwerkborrel

Lees meer over veilig en gezond werken