Netwerk Arbo FNV

Activiteiten

Wat doet het Netwerk Arbo FNV?

  • Het Netwerk Arbo FNV geeft ten minste vier maal per jaar een digitale Nieuwsbrief uit. Klik hier om je in te schrijven...dan ben je direct ‘netwerkdeelnemer’.
  • Het Netwerk Arbo FNV organiseert tweemaal per jaar themabijeenkomsten ‘op lokatie’ waar kennis en ervaring kunnen worden uitgewisseld.
  • Daarnaast overlegt het netwerk ook tweemaal per jaar:
  • over de visie van vakbond en vakbondsleden op de vele onderwerpen die samenhangen met arbeidstijden en veilig en gezond werk.
  • maar ook over de activiteiten die vanuit het Netwerk Arbo FNV en zijn ‘subnetwerken’ plaatsvinden.
  • Het Netwerk Arbo FNV telt een aantal themawerkgroepen en themanetwerken, die ook op Facebook actief zijn
  • Het Netwerk Arbo FNV neemt deel aan het Europees Netwerk voor Health and Safety’
  • Het Netwerk Arbo FNV organiseert activiteiten rond werktijden en vooral: onregelmatig werk.

2021

Lees meer over veilig en gezond werken