Netwerk Arbo FNV

Agenda dd vrijdag 18 november 2016.

Agenda dd vrijdag 18 november 2016. Plaats van handeling: Varrolaan 100 te Utrecht in de Henri Polakzaal.

  1. Opening en mededelingen. (10.00 uur – 10.15 uur)

 

  1. Vergaderschema 2017. (10.15 – 10.30 uur)

 

  1. Vakbondsopleiding: ‘de basiscursus Veilig en Gezond’. (10.30 – 11.15 uur)

Pauze (11.15 – 11.25 uur)

  1. Korte terugblik op de themadag te Vught (11.25 – 11.45)

 

  1. Ambities NetwerkArboFNV 2017 – 2022 en de begroting. (11.45 – 12.30)

 

Lunchpauze (12.30 – 13.30 uur)

 

  1. Terugmelding van de werkgroepen. (13.30. 14.30)

 

  1. Voordracht Kandidaten Algemeen Bestuur. (14.30 – 14.50 uur)

Pauze 14.50 – 15.00 uur.

  1. ‘ De preventiemedewerker’. De vakbondschecklist. Whitepaper Arbowet. Een nieuwe werkgroep? (15.00 – 15.30) uur.

 

  1. Kandidaat voorzitter Han Busker met een toelichting van het Meerjarenbeleidsplan van de FNV. (15.30 – 16.00 uur)

 

  1. Netwerkborrel (16.00 – 16.30 uur)