Netwerk Arbo FNV

Arbeidsongevallen: “Tijd voor een aanvalsplan?”

Stichting Arbeidsongevallen organiseert met deze titel een ochtend-symposium op vrijdag 26 april 2019.

Sprekers vanuit de overheid, werkgeversorganisaties, vakbeweging, slachtoffers en hun nabestaanden spreken over hun visie en aanpak om arbeidsongevallen te verminderen.

  • Mario van Mierlo, senior secretaris Sociale Zaken VNO-NCW-MKB-Nederland
  • Marc Kuipers, Inspecteur-Generaal Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Kitty Jong, vicevoorzitter FNV en portefeuillehouder arbeidsomstandigheden.

Naast deze sprekers zal een interview met Laura Brugmans plaatsvinden. Laura is nabestaande van een dodelijk arbeidsongeval, ze schrijft daarover in het boek “ En toen ging de bel”. Daarnaast is zij founder van de Stichting Arbeidsongevallen.

Het symposium wordt afgesloten met een paneldiscussie over een voorstel van Stichting Arbeidsongevallen om het aantal arbeidsongevallen drastisch terug te dringen.

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 26 april 2019

aanvang 09.30 uur, zaal open om 09.00 uur

afsluiting om 12.00 uur, uitloop tot 13.00 uur

Plaats: Conferentiecentrum Engels, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam. Wereldhandelsgebouw naast Rotterdam CS.

De toegang is gratis. Aanmelden kan via navolgende link:

aanmelden voor bijeenkomst 26 april 2019

NB: Op 28 april 2019 wordt Workers Memorial Day voor de 48ste maal internationaal herdacht om de wereldwijd honderdduizenden slachtoffers van onveilige en ongezonde werksituaties te herdenken. Zo ook in Nederland, onder andere in Rotterdam om 17.30 uur bij het Edo Flimmen monument aan het Buizenpark,  3072 WK Rotterdam.