Netwerk Arbo FNV

FNV ARBO 3.0 / ARBO TV:

De LP commissie heeft in samenwerking met het Netwerk ARBO  een plan in 2020 bedacht om een pro-actiever ARBO beleid te gaan uitrollen naar de (kader)leden in Nederland. Anderhalf jaar geleden ontstond ARBO 3.0. In de praktijk kwam het erop…

Nieuw bestuur Netwerk Arbo FNV

Op vrijdag 24 september jongstleden hebben er bestuursverkiezingen plaatsgevonden voor de periode van september 2021 t/m september 2025. Het vers gekozen bestuur van ons onvolprezen Netwerk van links naar rechts. Erwin Smallenburg (secretaris), Johan Huver (voorzitter), Renzo Kraayveld(lid)(via teams), Endre…

Story Builder

Op vrijdag 19 maart tijdens de online netwerk bijeenkomst heeft Adri Frijters ons uitleg gegeven over Story builder in de bouw. Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de online registratietool van Volandis. Storybuilder Bouw is een eenvoudige online registratietool…