Netwerk Arbo FNV

Handvatten voor kaderleden

Naar aanleiding van de Algemene handreiking COVID-19 die door de SER gepubliceerd is heeft beleidsadviseur Veilig & Gezond Marike Schooneveldt handvatten voor kaderleden gemaakt met daarin uitleg wat de status is van sectorprotocollen, de nieuwe Algemene handreiking en hoe ze…