Netwerk Arbo FNV

Bedrijfsarts adviseert voortaan over preventie

De ruim 1000 bedrijfsartsen in Nederland krijgen er een belangrijke taak bij. Voortaan moeten ze de werkgever ook adviseren hoe hij ziekte en uitval door het werk het beste kan voorkomen. De FNV is blij dat een meerderheid van de Kamer haar argumenten heeft overgenomen. Dit bleek zojuist bij de stemming over wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet.

De preventie wordt vast onderdeel van het contract met de arbodienst, inclusief de financiering. De OR heeft instemmingsrecht en de Inspectie SZW kan hierop handhaven.

 

Patstelling doorbroken

Ook bedrijfsartsen en andere arbodeskundigen hadden hierop aangedrongen. Zij willen ook graag preventief adviseren, maar werkgever zitten hier vaak op te wachten en willen daarom hiervoor niet betalen. Deze patstelling is nu doorbroken.

Voor werknemers betekent de nieuwe aanpak een betere bescherming. Bij problemen met werkdruk of lawaai krijgt voortaan de werkgever een advies om het probleem bij de bron aan te pakken. Nu krijgt nog elke betrokken werknemer afzonderlijk een advies over een cursus stressbestendigheid of time management of over het dragen van oordopjes.

In zijn sterkere positie kan de bedrijfsarts zo nodig de Inspectie SZW inschakelen als de werkgever de adviezen negeert. De werkgever loopt ook meer risico als hij deskundige adviezen krijgt, er niet naar  handelt en daarop vervolgens wordt aangesproken, bijvoorbeeld als dit leidt tot verzuim of gezondheidsschade.