Netwerk Arbo FNV

Nieuwjaarswens.

Beste werknemers van Nederland.

Vandaag wil ik mijn geloof delen in het belang van gezondheid en veiligheid op het werk, vooral in het huidige economische en sociale klimaat.
Meer dan ooit hebben wij te maken met onzekerheid. Onzekerheid over thema s die ons allemaal raken. Bijvoorbeeld onze gezondheid en de impact van het Coronavirus, lichamelijke en psychische belasting. werken met gevaarlijke stoffen etc etc. Onvoorspelbaar en met grote gevolgen die iedereen kan treffen.
Sinds de Europese Akte van 1987 erkennen de Verdragen dat de EU en de lidstaten gedeelde bevoegdheden hebben voor beleidsinitiatieven op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk.
Dankzij een gecombineerd optreden op EU- en nationaal niveau heeft zich de afgelopen 20 jaar een gedeelde preventiecultuur ontwikkeld.
Er is uitgebreide wetgeving opgesteld en de lidstaten hebben zich ingespannen om deze consequent uit te voeren en te handhaven. Maar er is nog genoeg werk aan de winkel omdat nog steeds jaarlijks in Nederland meer dan 4.000 mensen als gevolg van een arbeidsongeval of beroepsziekte om het leven komen. Dit zijn er veel te veel. Als FNV hebben we dan ook 28 april uitgeroepen om al de slachtoffers te herdenken: “Workers Memorial Day”. Noteer deze datum alvast even in je agenda. Ik wil graag ook vermelden dat we als FNV hier in 2022 keihard aan gaan werken om de werkgevers die het niet zo nauw nemen met de regels betreffende veiligheid en gezondheid van onze werknemers hierop te attenderen en zonodig actie trajecten te gaan starten tot betere arbeidsomstandigheden
Het FNV speelt een sleutelrol bij het bedenken en uitvoeren van gezondheids- en veiligheidsbeleid op zowel nationaal als EU-niveau. Daar ben ik, voorzitter van de LP commissie Veilig & Gezond Werken en mijn mede commissieleden erg trots op.
Het is volgens de commissie Veilig & Gezond Werken en het Netwerk ARBO FNV een blijvende noodzaak om de werkomgeving te blijven verbeteren door te investeren in de preventie van arbeidsongevallen en ziekten. Er zijn altijd nieuwe uitdagingen en nieuwe risico’s om aan te pakken. Onze ervaring leert dat er een duidelijke rol is weggelegd om te participeren met de kaderleden om gezamenlijk de werkplekken veiliger en gezonder te maken. Wij wensen jullie een heel gezond en veilig 2022 toe.

Cor den Dekker

Voorzitter LP-CIE Veilig & Gezond