Netwerk Arbo FNV

Blogje: RI&E bij een offerte van de aannemer?

Wat mij overkomen is een zwaan bots tegen de nok van mijn dak op 9 meter hoog. Drie dakpannen stuk, ik bel de verzekering komt er later een aannemer. Om de schade op te nemen ik zeg tegen hem dat er een steiger moet. Komen om het te maken daar ging hij mee akkoord komen er later twee werknemers aan de deur om het te maken, maar ze wilden door mijn zolderraam het dak op ik zei dat is gevaarlijk. Ik heb met je baas afgesproken dat er een steiger bij komt heb ze dan ook weggestuurd en gezegd dat ze een steiger moeten plaatsen zo niet bel ik de verzekering maatschappij 

Binnen een paar uur stond de steiger en het is goed gemaakt in twee dagen. Dus achteraf na gedacht dit moet beter. En zal het dan de volgen de keer ook anders doen. Omdat ik als burger dan als het ware de opdrachtgever ben . En de aannemer moet zorgen dat goed en veilig gebeurt

Dus er zou bij de offerte een verplichte RI&E bij moeten komen 

Op papier die dan samen  getekend word en gemeld bij de gemeente Om te handhaven anders een boete die niet mis is. Omdat er bij al deze korte klussen van een dag 1 of twee dit nodig hebben. Om goed en veilig te kunnen werken. FNV lokaal kan daar ook een rol in spelen door mee te kijken als de offerte gemaakt wordt en het dan bij de gemeente meldt. Die dan ook verantwoordelijk is en zelf moeten we dit zichtbaar maken. Omdat dat we dit soort praktijken allemaal wel zien maar we doen er niets aan dus ik hoop dat de mensen gaan bellen naar de FNV om mee te kijken naar deze offertes en RI&E’s als die gemaakt worden, zodat de aannemer voelt dat er iemand langs kan komen en foto’s maakt en dat men aangesproken kan worden en zichzelf verantwoordelijk voelt.

Zo denk ik er over. Omdat dit nu niet gebeurt.

Dirk van der Vecht