Netwerk Arbo FNV

Blogje van de voorzitter van de LP commissie Veilig en Gezond.

Veiligheid op de werkvloer:

De veiligheid hoort niet thuis bij veiligheidsdeskundigen, maar op de werkvloer. Veilig werken is cruciaal om arbeidsongevallen te voorkomen. Dat is stellige overtuiging van Cor den Dekker, de voorzitter van de LP commissie Veilig & Gezond Werken.

We hebben als LP commissie in samenwerking met het Netwerk ARBO een gezamenlijke missie: Veiligheid bij de bedrijven terugbrengen op het niveau waar het thuishoort, namelijk bij onze (kader)leden op de werkvloer. Want decennia ontwikkeling van proces-en arbeidsveiligheid bij de bedrijven en voornamelijk in de (chemische) Industrie hebben het er niet toegeleidt tot een devaluatie van het veiligheid denken. In een ARBO notendop zijn dat:

  • Arbeidsplaatsen: De ideale werkplek creëert een positieve sfeer, waarin je medewerkers makkelijker het beste van zichzelf kunnen geven. Maar is vooral ook een veilige en gezonde plek om te werken.
  • Arbeidsmiddelen: Elke werkgever moet zorgen dat hij de veiligheid en het welzijn van zijn werknemers op de werkvloer garandeert. Daaronder valt ook de verplichting de werknemers te voorzien van de nodige instructies.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) beschermen je medewerkers tegen veiligheids -en gezondheidsrisico s.
  • Bijzondere werksituaties: Veilig werken is des te belangrijker in uitzonderlijke omstandigheden. Denk maar aan tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, werken met derden, werken in besloten ruimtes, op hoogte of langs de openbare weg. Voor elk van die situaties bestaan heleboel regels en verplichtingen.

Misschien kan het Netwerk ARBO FNV in samenwerking met de beleidsadvies groep (BAG) je hierbij adviseren bij een van de ARBO vergaderingen en/of themadagen, die digitaal en/of fysiek in het jaar worden gehouden. Veiligheid is binnen veel bedrijven weggeorganiseerd van de werkvloer en een zelfstandige, specialistische discipline geworden. Dat is niet logisch. Want zo ontstaat een kloof tussen degenen die adviseren en regels opstellen en de uitvoerenden in het arbeidsproces. Veiligheid is geen apart taakveld, maar moet volledig geïntegreerd zijn in elke schakel van de bedrijfsvoering. Werknemers in alle lagen van het bedrijf moeten op ieder moment het waarom en hoe va veilig werken op het netvlies hebben. Omdat zij dat zelf belangrijk vinden, om ongelukken en letsel te voorkomen. De intrinsieke gemotiveerde veiligheid van binnenuit werkt veel effectiever dan het opleggen van regels en procedures van bovenaf. Vraag jezelf eens af ,heb ik vandaag veilig gewerkt of heb je gewoon geluk gehad? Nieuwsgierig geworden, sluit je dan aan op de Arbonieuwsbrief van het Netwerk ARBO FNV, onmisbaar voor (kader)leden met interesse voor Veilig & Gezond Werken.

Met vriendelijke groet,

Cor den Dekker