Netwerk Arbo FNV

De diagnosefase (voor de behandeling)

Werk en kanker: DE DIAGNOSEFASE (vóór de behandeling)

Kanker verandert je leven.
Als je naar de huisarts gaat en je krijgt te horen dat er een vermoeden is dat je kanker hebt, dan lijken het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden.
Bij de een is de diagnose binnen een paar dagen gesteld, bij een ander duurt het langer.

Ziek melden … of niet

Afhankelijk van hoe jij je voelt en wat voor jou belangrijk is, meld je je ziek, of juist niet

In alle situaties is het verstandig dat je je goed geïnformeerd hebt over je rechten en plichten bij ziekte en ziekmelding.

 

Kijk op  de Website van FNV:

Daar kun je lezen over de rechten en plichten die je als zieke werknemer hebt.
Ook lees je welke plichten de werkgever heeft.

Artsenbezoek tijdens werktijd

 • In veel CAO’s vind je afspraken hoe het geregeld is met artsbezoeken. Soms mag dat tijdens werktijd, en wordt die tijd doorbetaald, en soms niet.
 • Specialistenbezoek is vaak weer anders geregeld. Zoek uit hoe het bij jouw bedrijfgeregeld is.
  https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-caos/
 • Als je er niet goed uit kunt komen, zoek dan een contact persoon van FNV in  je bedrijf, ga naar de Ondernemingsraad, of iemand van personeelszaken.

 

Wat ga ik vertellen aan mijn collega’s op het werk ?

Je kunt aan je collega’s vertellen hoe de vlag ervoor staat. Door te vertellen dat je onderzoeken gaat krijgen die verband houden met kanker, zullen collega’s beter rekening met je situatie kunnen houden.

 • Als je niets vertelt, hoef je ook niet te rekenen op veel begrip of medeleven. Je kunt er voor kiezen het zelf te vertellen. Je kunt ook je werkgever/leidinggevenden vragen om dit te doen.
 • Altijd geldt: er is recht van privacy, je hoeft niet alles te vertellen. En je weet zelf het best wie je in vertrouwen neemt.

De werkgever informeren: verplicht of vrijwillig?

Ooit zul je je leidinggevende/werkgever moeten inlichten over het feit dat je ziek en onder behandeling bent.  Toch bepaal je zelf in hoeverre je vertelt wat er allemaal aan de hand is.

 • Let op: medische vragen hoef je alleen te beantwoorden als een arts ze stelt. Die arts is gehouden aan het medisch geheim.
 • Als je in deze fase niet in staat bent volledig door te werken, en je je ziek meldt, dan heeft de werkgever enige informatie nodig, zodat er bijvoorbeeld vervanging geregeld kan worden. Zal jouw werk tijdelijk worden gedaan door collega’s, wordt er tijdelijk iemand aangesteld, of wil jij misschien je werktijden (tijdelijk) inkorten of veranderen?
 • Als je er voor kiest geen informatie over je ziekte te willen verstrekken, neem dan zelf tijdig contact op met de bedrijfsarts. Vraag hem of haar om de werkgever te informeren over de mate waarin je de komende periode inzetbaar bent.

Gesprekken met werkgever en bedrijfsarts

Je zult vanwege je ziekte, en om te voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter, gesprekken moeten voeren met je werkgever of je leidinggevende en met de bedrijfsarts.

 • Maak een afspraak voor een ‘open’ gesprek met je werkgever (je leidinggevende/baas) of eventueel een medewerker van personeelszaken.
 • Ga niet alleen, neem iemand mee die je vertrouwt, die mee mag luisteren.
 • Kondig van te voren aan dat er iemand met je meekomt. Niet alleen horen 2 meer dan 1, het kan ook fijn zijn na belangrijke gesprekken even na te kunnen praten.
Tips:

 • maak zelf vooraf een opzetje wat, wanneer en hoe je zaken wilt vertellen aan collega’s en leidinggevenden
 • maak naderhand een verslagje: wat heb je verteld, hoe waren de reacties
 • als je nog normaal aan het werk bent in deze periode, dan zal het in veel gevallen vroeg genoeg zijn om informatie te geven ná de diagnose.

Advies: tijdig uitzoeken..

 • De Wet verbetering Poortwachter wordt heel belangrijk voor je.
  https://www.fnv.nl/themas/ziekte-en-re-integratie/wet-poortwachter/
 • De Wet verbetering Poortwachter vereist dat er veel op papier wordt vastgelegd. Dan is het belangrijk dat het ook jouw verhaal is zie het logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden
  https://www.fnv.nl/site/brochures_en_folders/logboek-zieke-werknemers.pdf.
 • Kijk  in je CAO wat er geregeld is over loondoorbetaling bij ziekte.
  https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-caos/
Beroepziekte: als je ziekte misschien veroorzaakt is door het werk…

Als de bedrijfsarts vermoedt dat de vorm van kanker die jij hebt te maken heeft met je arbeidsomstandigheden of beroep, dan is hij/zij verplicht dit te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB).

Bureau Beroepsziekten van de FNV ondersteunt werknemers die een beroepsziekte hebben. De steun bestaat ten eerste uit het  vaststellen of de ziekte beroepsgerelateerd  is en vervolgens eventueel uit het verhalen van de schade op de werkgever. Vaak zijn dit langdurige processen: ze kunnen jaren in beslag nemen.

 

 

 

Bureau Beroepsziekte

 

Top 3 dodelijkste beroepsziekten

 

 

Aan werk gerelateerde kanker overlijden jaarlijks de meeste mensen, bijna 2200 per jaar. Van hen gaat het in 500 gevallen om asbestkanker (mesothelioom). Op een goede tweede plaats voor wat betreft dodelijke slachtoffers staan ziekten van de ademhalingswegen. Die kosten het leven aan 1000 mensen per jaar. Hart- en vaatziekten als gevolg van het werk bezetten de derde plek in de top 3. Hieraan overlijden elk jaar nog eens ruim 500 mensen.

Top 3 regelingen

 

Nog altijd veel te veel mensen moeten hun werk bekopen met de dood of een beroepsziekte, vindt het Bureau Beroepsziekten FNV. Sinds de oprichting heeft het bureau bijna 1000 keer een bedrijf of organisatie aansprakelijk gesteld voor de ziekte door werk van een werknemer. In ruim 500 gevallen heeft dit geleid tot een regeling. De meest voorkomende beroepsziekten waarvoor een regeling is getroffen zijn: [1] aandoeningen aan het bewegingsapparaat (nek, schouders, rug, heupen en knieën), [2] ziektes als gevolg van giftige stoffen en [3] psychische aandoeningen. In die laatste categorie gaat het met name om burn-out.

Preventie goedkoper

 

Het totaal bedrag aan uitbetalingen staat inmiddels op ruim 17 miljoen euro. Gemiddeld gaat het bij uitbetalingen door regelingen om bedragen van 33.560 euro per persoon. Het hoogste uitgekeerde bedrag is 650.000 euro. Directeur Marian Schaapman noemt het werk van het BBZ FNV een kwestie van de lange adem. “Uiteindelijk wil ons bureau zichzelf overbodig maken, door de schadevergoeding voor een beroepsziekte zo op te drijven dat preventie goedkoper wordt voor werkgevers. Maar we zien steeds vaker dat bedrijven en verzekeraars met hun advocaten de zaak zo lang mogelijk rekken, in de hoop dat de claim vanzelf weg gaat.”

 

De tijd en strijd om de beroepsziekte aan te tonen is moeilijk en lang, en als je ziek of herstellende ben, vraagt dit veel energie, maar als de aansprakelijkheid en als je erkenning krijgt, is dit het

zeker waard.

Link https://www.fnv.nl/lidmaatschap/voordelen/BBZ_overzicht/

 

l