Netwerk Arbo FNV

Duurzame inzetbaarheid. Een actueel onderwerp.

“Duurzame Inzetbaarheid. Een actueel onderwerp. Misschien wel actueler dan ooit tevoren, omdat de versnelling en vervluchtiging van de samenleving óók hun weerslag hebben op de ontwikkeling van producten, markten en daarmee van bedrijven en arbeidsmarkt. En dus ook op de omstandigheden waaronder werknemers en ZZPers hun werk verrichten. Tijdens de Landelijke VGWM-dag op 16 maart 2017 is dit nader toegelicht. Meer weten? Mee discussiëren? Klik hier”