Netwerk Arbo FNV

Film werkgroep Werk en Kanker over Mantelzorg(ers)

Veel werknemers hebben, naast hun werk, ook mantelzorgtaken voor verwanten met kanker te verrichten. Dat levert nogal eens spanning op: geeft de werkgever voldoende ruimte? En wat gebeurt er met je vakantiedag,en met je inkomen? Vaak zijn bestaande regelingen niet voldoende. Deze video schetst de problemen van de mantelzorger aan de hand van een viertal praktijkervaringen. Een film van Camjo en regisseur Jan Verhagen.

Werk en kanker-de mantelzorgers

Veel werknemers hebben, naast hun werk, ook mantelzorgtaken voor verwanten met kanker te verrichten. Dat levert nogal eens spanning op: geeft de werkgever voldoende ruimte? En wat gebeurt er met je vakantiedag,en met je inkomen? Vaak zijn bestaande regelingen niet voldoende. Deze video schetst de problemen van de mantelzorger aan de hand van een viertal praktijkervaringen.