Netwerk Arbo FNV

FNV ARBO 3.0 / ARBO TV:

De LP commissie heeft in samenwerking met het Netwerk ARBO  een plan in 2020 bedacht om een pro-actiever ARBO beleid te gaan uitrollen naar de (kader)leden in Nederland. Anderhalf jaar geleden ontstond ARBO 3.0. In de praktijk kwam het erop neer, dat de afstand tussen de (kader)leden en het Netwerk ARBO te groot was geworden. Hieraanlagen diverse redenen ten grondslag. De (kader)leden weten vaak niet zo goed wat het Netwerk en/of LP commissie Veilig & Gezond Werken doet en het Netwerk/ LP commissie soms slechts een globaal idee van wat de (kader)leden belangrijk vinden. In principe mag de afgevaardigde van het LP commissie V & G W zonder last of ruggenspraak zijn zeggenschap kunnen uitoefenen. Ik vind dit niet verstandig. Mijn zienswijze als voorzitter van de commissie Veilig & Gezond Werken is om te onderzoeken of er voor het bepaalde onderwerp(en) genoeg draagvlak is bij onze leden. Dus in mijn perceptie is een goede relatie met de achterban van wezenlijk belang voor het FNV. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de achterban niet altijd even geïnteresseerd is, wat het Netwerk ARBO/ LP commissie V & G W doet op het gebied van arbeidsomstandigheden. Globaal kan de achterban verdeeld worden in drie groepen:

 • De zeer geïnteresseerden;
 • De geïnteresseerden
 • De ongeïnteresseerden.

De derde bullet bestaat uit de ongeïnteresseerden. Deze groep (kader)leden weet niet of nauwelijks van het bestaan van het Netwerk ARBO af en heeft er ook weinig en of geen belangstelling voor. Om de communicatie met de achterban en vooral de ongeïnteresseerden te optimaliseren is het verstandig om de communicatie planmatig aan te pakken. Dat wil zeggen de communicatie niet uit de losse pols vorm te geven maar met behulp van duidelijke doelstellingen en daarbij passende middelen. Bij het opstellen van het communicatieplan hebben we als werkgroep ARBO 3.0 de volgende criteria gehanteerd:

 1. Hoe is de achterban samengesteld en voor welke bedrijven werken onze (kader)leden;
 2. Welk doel willen we bereiken met die communicatie;
 3. Welke middelen zetten we in?;
 4. Wanneer gaan we communiceren?;
 5. Wie is er verantwoordelijk voor de communicatie?.

We hebben besloten om Nederland in 4 secties te verdelen en met een aantal kaderleden langs de vakbondshuizen onze ARBO plan van aanpak voor te leggen. De kick-off was in Alkmaar en daar hebben we ons plan van aanpak aan de (kader)leden voorgelegd. Dit was meteen ook meteen onze laatste  ARBO voorlichting en gelijker tijd het einde van onze missie, omdat Covid-19 roet in het eten gooide. Maar als werkgroep anticipeerden we direct naar een alternatiefplan en gingen niet bij de pakken neerzitten. Binnen een aantal dagen hadden we een plan bedacht om via Webinars toch onze achterban te kunnen informeren en we gingen zelfs een stapje verder om na de Covid-19 pandemie te gaan starten met FNV ARBO TV. We zijn als ARBO 3.0 werkgroep er heilig van overtuigd dat het concept van vergaderen en communiceren drastisch moest veranderen. Doelen en communicatie die hierbij goed passen zijn:

 1. Organiseren van bijeenkomsten in de vakbondshuizen;
 2. Maatwerk bij de bedrijven in de desbetreffende regio;
 3. Dichterbij onze (kader)leden op de werkvloer;
 4. Informeren-Raadplegen-Participeren en Mobiliseren etc.

Het is essentieel voor ons netwerk ARBO om het communiceren, informeren en participeren naar de achterban, over een andere boeg te gooien. Er is nu een tijdperk aangebroken om gebruik te maken van nieuwe communicatiemiddelen en daar kan ARBO TV ons goed bij helpen.

Met vriendelijke groet,

Cor den Dekker