Netwerk Arbo FNV

FNV TILTEST NU OOK OP JE SMARTPHONE IN TE VULLEN

Nog steeds heeft bijna 40% van de werknemers lichamelijk belastend werk, zo blijkt uit het FNV onderzoek veilig en gezond werken (2020/2021) en de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020. Denk hierbij aan te zwaar tillen, werken in ongunstige werkhoudingen, blootstelling aan trillingen of repeterende bewegingen. Elk jaar vallen er weer mensen uit met een beroepsziekte aan het houdings- en bewegingsapparaat, zoals klachten aan nek, schouder en rug. Niet voor niets is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Nederlands Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk de campagne ‘Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!’ gelanceerd afgelopen herfst.

Het voorkómen van klachten door te zwaar tillen is belangrijk. Om te weten of je te zwaar tilt, kun je de FNV tiltest doen. De FNV heeft de bestaande Tiltest in een nieuw jasje gestoken. De FNV Tiltest is te vinden op www.fnv.nl/tiltest. De FNV Tiltest is nog steeds gebaseerd op de NIOSH-formule. Deze rekenformule wordt gebruikt om te kunnen beoordelen of bepaalde tilsituaties risico’s met zich meebrengen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Ook de richtlijnen van de Inspectie SZW verwijzen naar deze formule. Nieuw is dat je de FNV Tiltest nu ook makkelijk op je smartphone in kunt vullen. Je ziet dan direct het maximale tilgewicht en dus of je te zwaar tilt of niet. Werknemers kunnen nu dus nog makkelijker op hun eigen werkplek checken of ze te zwaar tillen en daarover het gesprek aangaan met hun collega’s en werkgever.

Arbobondgenoten.nl 
De FNV Tiltest en andere Arbo tools stonden voorheen op arbobongenoten.nl. Deze website bestaat niet meer sinds 1 oktober 2021. Alle relevante tools zijn overgezet naar fnv.nl.