Netwerk Arbo FNV

Gevaarlijke stoffen op het werk.

Van alle Nederlandse werknemers, geeft 27 procent aan vaak met gevaarlijke stoffen te werken. FNV vindt het belangrijk dat jij geen gezondheidsschade oploopt door het werken met gevaarlijke stoffen. Soms duurt het wel vijftien jaar voordat de effecten op jouw gezondheid zichtbaar zijn.

Meer weten?: Klik hier.