Netwerk Arbo FNV

Grootste arbeidsrisico werkdruk wordt minder aangepakt

Door drs. Jose van Lieshout beleidsmedewerkster bij de FNV.

De werkdruk wordt zowel door werkgevers als door werknemers als een belangrijk risico ervaren, dat echt aangepakt zou moeten worden. Toch gebeurt dat onvoldoende, sterker nog er is minder aandacht voor. En als het gebeurt wordt het vaak niet bij de bron aangepakt.

Werkdruk wordt gedefinieerd als een combinatie van hoge taakeisen en weinig autonomie (ook wel regelmogelijkheden genoemd) in het werk (Arbo balans TNO 2020). 36% van de werknemers vindt de taakeisen te hoog en 43% van de werknemers ervaart een lage autonomie (NEA 2021).

Werkdruk is een belangrijke veroorzaker van burn-out. Het percentage mensen met een burn-out is gestegen van 11% naar 17% sinds 2007 (NEA 2021). Burn-out is daarmee beroepsziekte nummer 1. Wat een burn-out is, waardoor het wordt veroorzaakt en hoe je het kunt herkennen is te lezen op de informatiepagina over burn-out op FNV.nl.

Lees verder