Netwerk Arbo FNV

Handvatten voor kaderleden

Naar aanleiding van de Algemene handreiking COVID-19 die door de SER gepubliceerd is heeft beleidsadviseur Veilig & Gezond Marike Schooneveldt handvatten voor kaderleden gemaakt met daarin uitleg wat de status is van sectorprotocollen, de nieuwe Algemene handreiking en hoe ze die kunnen gebruiken in hun eigen bedrijf bij een bedrijfsprotocol of het actualiseren van de RI&E.

FNV-handvatten-kaderleden-voor-veilig-en-gezond-werken-in-relatie-tot-corona