Netwerk Arbo FNV

Informatie voor ledenconsulenten i.v.m. wijziging Arbowet per 1 juli a.s.

nieuwe arbo wetgeving
De Arbowet is gewijzigd. Dat heeft o.a. gevolgen voor
Second opinion bij andere bedrijfsarts (pdf)
Verantwoordelijkheidsverdeling specialist, huisarts, bedrijfsarts (pdf)
Wie bepaalt of de werknemer arbeidsongeschikt is?
“Als een behandelend arts (lees: specialist) de medewerker arbeidsongeschikt acht, terwijl een bedrijfsarts dit tegenspreekt, dan mag de medewerker er vanuit gaan dat hij toch arbeidsongeschikt is”. Deze bepaling kan voor verwarring zorgen. Hoe zit het precies? (pdf)