Netwerk Arbo FNV

Inschrijfformulier/agenda NetwerkArboFNV vrijdag 20 april 2018

Beste Arbo-bondgenoten,

Agenda van vrijdag 20 april 2018. Plaats van handeling: Auditorium FNV Centraal Vakbondshuis
Hertogswetering 159 3543 AS Utrecht. U vindt het Auditorium op de 7e etage.

09.30 – 10.00 uur: Binnenlopen, Koffie en Netwerken.

10.00 – 10.30 uur: Opening, mededelingen door de voorzitter waaronder in elk geval een wijziging in de samenstelling van het bestuur. Jan Verhagen heeft helaas besloten om zijn functie beschikbaar te stellen. Voorstel van het bestuur is om de volgende op de lijst Renzo Kraaijveld te benoemen als zijn opvolger. Klik hier voor de uitslag van de verkiezingen van september 2017.

10.30 – 12.15 uur: (van 11.00 – 11.10 uur een korte pauze).

 • Terugmelding werkgroepen. Een update over de stand van zaken en eventuele vorderingen.
 • Presentatie van de werkgroep Gassen in Containers.
 • Presentatie over het onderwerp Arbeidsongevallen door Cor den Dekker
 • Ruimte voor een vrije discussie over de bovenstaande onderwerpen.

12.15 – 13.15 uur: Lunchen

13.15 – 14.30 uur:

Naar aanleiding van de wijzigingen in de Arbowet ingaande 1 juli 2017. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW) kan werkgevers, arbodienstverleners en bedrijfsartsen sancties opleggen bij het niet naleven van de regelgeving en het basiscontract na een implementatieperiode van 1 jaar. Ingaande 1 juli 2018 dus. Wat betekent het voor de medezeggenschap , de RI&E en de inspectie SZW? Ilse de Roos van de werkgroep preventie en Carin Benders van I-SZW gaan graag het gesprek aan met de zaal naar aanleiding van een presentatie van de werkgroep.

14.30 –  14.40 uur: Pauze.

14.40 – 15.00 uur: WVTTK

15.00 uur:  Sluiting.

15.00 – 15.45 uur: Netwerkborrel

Komt u ook? Laat het even middels onderstaand formulier. Graag tot dan

  *Naam:

  Jouw naam en voornaam (verplicht)

  Woonplaats:

  *Emailadres:

  *Email nogmaals:

  *Telefoonnummer:

  *Ben je lid van de FNV?JaNee

  *Lidnummer/Bond?

  *Bedrijf, instelling of organisatie waar je werkzaam bent:

  Vestigingsplaats van het bedrijf, instelling, organisatie:

  *Tot welke sector of bedrijfstak reken je deze organisatie?

  Velden met een * zijn voor ons van belang. Ze worden alleen gebruikt voor deze specifieke bijeenkomst.