Netwerk Arbo FNV

Inschrijfformulier Netwerkbijeenkomst ”Gevaarlijke stoffen op de werkvloer”.

Plaats van handeling: FNV Regiokantoor. Derkinderenstraat 2-8, 1062 DB Amsterdam

Agenda:

09.30 – 10.00 uur. Binnenlopen, koffie of thee en netwerken.

10.00 – 10.15 uur. Opening, mededelingen door de voorzitter.

10.15 – 10.30 uur. Bespreken verslag dd 23-09-2022. https://www.netwerkarbofnv.nl/concept-verslag-dd-23-09-2022/

10.30 – 12.00 uur. Ochtend: “45 jaar grenswaarden voor gevaarlijke stoffen: een hindernisbaan”

Grenswaarden hebben tot doel een grens te markeren voor blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen. Kort door de bocht is dat de maximale concentratie van een stof waaraan je zonder gezondheidsschade bloot kunt worden gesteld.

De FNV participeert sinds eind van de jaren ’70 in het SER-overleg, dat de minister hierover adviseert, maar is  daar in juli 2022, na zo’n 45 jaar, uitgestapt.

Jan Verhagen – lid van de webredactie van ‘Het geheugen van de vakbeweging’ (vakbondshistorie.nl) blikt niet alleen terug, maar probeert ook de discussie over mogelijke lessen te prikkelen.
Die discussie is hard nodig, want elk jaar sterven er nog steeds ruim 3000 mensen – werkend en gepensioneerd – omdat ze op hun werk blootgesteld zijn aan te hoge concentraties gevaarlijke stoffen. Dat zijn er grofweg 5 tot 6 keer zoveel als er jaarlijks verkeersslachtoffers vallen…
Wie al vast meer wil weten kunnen we verwijzen naar vakbondshistorie.nl

12.00 – 13.00 uur: Lunch

13.00 14.00 uur. Op 1 januari 2023 gaat na een lange aanloop de Regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) in. Dat is een eenmalige financiële tegemoetkoming voor (oud-)werknemers en zelfstandigen. In eerste instantie geldt die regeling voor drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergische (beroeps)astma en chronische encefalopathie door oplosmiddelen (CSE, of schildersziekte).

Jan Warning – directeur van het Instituut Asbest Slachtoffers – komt hier meer over vertellen

14.00 – 14.15 uur. Pauze.

14.15 – 15.00 uur. Werkgroepen Netwerk Arbo.

15.00 uur Sluiting.

Vul even het onderstaande formulier in om te laten weten dat je komt. BVD

  *Naam:

  Jouw naam en voornaam (verplicht)

  Woonplaats:

  *Emailadres:

  *Email nogmaals:

  *Telefoonnummer:

  *Ben je lid van de FNV?JaNee

  *Lidnummer/Bond?

  *Bedrijf, instelling of organisatie waar je werkzaam bent:

  Vestigingsplaats van het bedrijf, instelling, organisatie:

  *Tot welke sector of bedrijfstak reken je deze organisatie?

  Velden met een * zijn voor ons van belang. Ze worden alleen gebruikt voor deze specifieke bijeenkomst.