Netwerk Arbo FNV

Jubileum 25 jaar stichting OPS

Zaterdag 24 september a.s. viert Stichting OPS haar 25-jarig jubileum in het Van der Valk Hotel te Harderwijk. Voor informatie over het programma verwijzen wij u naar de bijlage. Graag vernemen wij per e-mail info@stichtingops.nl of per telefoon 0519-589785 of u gehoor geeft aan onze uitnodiging en tevens of u gebruik wilt maken van de lunch.

jubileum 25 jaar OPS