Netwerk Arbo FNV

Kandidaatstellings- en verkiezingsprocedure lid Dagelijks Bestuur FNV

Beste kaderleden van de FNV-vereniging en werknemers van de FNV-werkorganisatie,

Op 9 januari 2018 is er door het vertrek van Mariëtte Patijn, portefeuillehouder Arbeidsmarkt, uit het Dagelijks Bestuur een vacature ontstaan. Aangezien op dat moment al was gestart met de evaluatie van de verkiezingen in 2017, is ervoor gekozen om eerst die evaluatie te voltooien en daarna te starten met de organisatie van de verkiezing voor DB-lid.

Verkiezingscommissie
Het traject van de evaluatie is inmiddels afgerond. Eén belangrijke verandering is dat, in plaats van het Algemeen Bestuur, een onafhankelijke Verkiezingscommissie belast is met de organisatie van de verkiezingen. Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur deze Verkiezingscommissie ingesteld (zie bijlage voor meer informatie) en heeft de Verkiezingscommissie een besluit genomen over de planning van de verkiezing. Dit betekent dat alle vragen en opmerkingen over de verkiezingen nu aan de Verkiezingscommissie gericht moeten worden. Dit kan door te mailen naar fnvverkiezingen@fnv.nl.

Oproep

Met dit bericht willen wij alle leden van de FNV-vereniging en de werkorganisatie attenderen op de kandidaatstellings- en verkiezingsprocedure voor de verkiezing van lid Dagelijks Bestuur van de FNV. De daarbij horende stappen en data worden in bijgaand draaiboek uiteengezet.
Wij willen iedereen oproepen om de komende tijd kritisch op zoek te gaan naar geschikte kandidaten voor deze positie. Spreek personen gericht aan en heb het er met elkaar over. Sectoren (sectorraden en aangesloten bonden), erkende thematische en lokale netwerken en het Algemeen Bestuur mogen kandidaten voordragen.

Voor deze functie zoeken we niet de eerste de beste! Op de schouders van het FNV-bestuur rust een grote verantwoordelijkheid om de organisatie met succes te laten functioneren. Als lid van het Dagelijks Bestuur ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het FNV-beleid binnen de door het Ledenparlement en Algemeen Bestuur gestelde kaders. Op www.fnv.nl/verkiezingen lees je waaraan een lid van het Dagelijks Bestuur moet voldoen.

Procedure
De termijnen waarbinnen de voordrachten moeten plaatsvinden zijn in het draaiboek opgenomen. Het voordrachtformulier, dat bij het afgeven van een voordracht ingevuld en ingeleverd moet worden, is ook als bijlage bij deze brief meegestuurd.

Assessment
We willen iedereen die overweegt om zich kandidaat te stellen nog wijzen op een andere bijzonderheid van deze verkiezing t.o.v. eerdere verkiezingen: tijdens de kandidaatstellingsprocedure is een assessment verplicht voor alle kandidaten die nog niet eerder de functie van lid Dagelijks Bestuur hebben vervuld. Bij eerdere verkiezingen was een assessment een mogelijkheid, maar geen verplichting. Dit is naar aanleiding van de evaluatie gewijzigd.

Wij kijken uit naar een mooie kandidatenlijst en verkiezingsstrijd voor de functie van lid Dagelijks Bestuur van de FNV.

Vragen over de kandidaatstellings- en verkiezingsprocedure kunnen gericht worden aan fnvverkiezingen@fnv.nl.

Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.fnv.nl/verkiezingen.

Met vriendelijke groet,

De Verkiezingscommissie