Netwerk Arbo FNV

Kippenvel krijg je er van.

Het bestrijdingsmiddel Fipronil leidde tot enorme ophef. Eieren werden massaal uit de schappen gehaald en de Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek. Toch is er nog niet één dode door gevallen. In Europa sterven jaarlijks 100.000 werknemers aan kanker, opgelopen door blootstelling aan een kankerverwekkende stof op het werk. FNV-beleidsadviseur Wim van Veelen ergert zich in deze column aan het meten met twee maten.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gaat naar aanleiding van het schandaal met het in eieren aangetroffen bestrijdingsmiddel Fipronil een onderzoek starten. De OVV wil weten waarom het middel niet eerder is opgemerkt en welke rol de pluimveesector, de toezichthouder en de overheid hebben gespeeld.

In de eieren van meer dan honderd pluimveehouderijen werd een te hoge concentratie van de stof Fipronil aangetroffen. Verschillende supermarkten haalden de eieren hierop uit de schappen, terwijl er met vrijwel alle eieren niets aan de hand was en is.

Op de radio hoorde ik gezaghebbend toxicoloog Martin van den Berg vertellen dat er geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid.

Hoe dan ook, het ei en de kip staan nu al wekenlang in het centrum van de belangstelling. Radio- en tv-programma’s doen niets anders dan zich druk maken over de ‘problematiek’. Even voor de helderheid: niet in Nederland, noch in Europa, is er een mens gestorven of zelfs maar één dag ziek geworden door het eten van een dergelijk eitje.

Kankerverwekkende stoffen

Dan nu even een ander verhaal: in Europa sterven jaarlijks 100.000 werknemers aan kanker, opgelopen door blootstelling aan een kankerverwekkende stof op het werk. In Nederland sterven jaarlijks naar schatting 4.100 werknemers aan een beroepsziekte, aldus het RIVM. Zo’n 30.000 werknemers worden jaarlijks ziek vanwege het werk, aldus het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Daarnaast maken 150.000 werknemers ernstige ongevallen mee op het werk. Nog nooit hebben de media hier wekenlang van bol gestaan. Schijnbaar worden deze echt bestaande doden en gewonden gezien als ‘collateral damage’, bijkomende schade waar we niet over mogen en moeten zeuren. De FNV zeurt gelukkig wel.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid zou zich ook kunnen bezighouden met blootstelling van werknemers aan deze gevaarlijke stoffen. De politiek zou zich ook bezig kunnen houden met het aantal arbeidsinspecteurs in Nederland, waar er – net zoals inspecteurs bij de NVWA – veel te weinig van zijn.

eierskull 405x270

Dupont: zware geboorteafwijkingen

Bedrijven worden in Nederland praktisch nooit geïnspecteerd op aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen en stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting. Dat werd weer eens duidelijk bij het onderzoek naar blootstelling aan deze rotzooi bij het bedrijf Dupont; werknemers werden ziek, kregen kinderen met zware geboorteafwijkingen.

In veertig jaar tijd werd dit bedrijf nimmer op de aanwezigheid van dergelijke stoffen doorgelicht. Waar was de Arbeidsinspectie? Waar is de OVV? En waar zijn de politici en media?

Terwijl ik een eitje pel, vraag ik me af of een nieuw kabinet, de OVV en media, zich ook eens serieus bezig gaan houden met de blootstelling aan gevaarlijke stoffen door werknemers in plaats van kippen.

Lekker eitje trouwens.

Wim van Veelen, FNV-beleidsadviseur kwaliteit van de arbeid en lid van de SER commissie arbeidsomstandigheden