Netwerk Arbo FNV

Manifest “Integrale Aanpak Beroepslongziekten – Nederland Wereldkampioen gezond werken”

In navolging van de bijeenkomst heeft de LAN en FNV Bureau Beroepsziekten op dinsdag 4 juli het manifest “Integrale Aanpak Beroepslongziekten – Nederland Wereldkampioen gezond werken” overhandigd aan de Tweede Kamer. Het manifest stelt dat er een integrale aanpak moet komen om beroepslongziekten aan te pakken. In het bijzijn van patiënten en ondertekenaars, deden we een oproep aan de politiek om hiermee aan de slag te gaan, ook al tijdens de formatieonderhandelingen. Het manifest wordt ondersteund door 30 partijen, waaronder patiëntenorganisaties (onder andere astbestslachtoffers, longkanker, astma, COPD en longfibrose),  beroepsverenigingen en maatschappelijke organisaties zoals de FNV en ZZP Nederland.

 

In het manifest wordt in 10 concrete punten  uitgewerkt waar de aandacht naartoe moet om Nederland Wereldkampioen Gezond Werken te maken. Zoals een overheveling van Arbozorg naar de Zorgverzekeringswet, een uitbreiding van Inspectie SZW en een herintroductie van de investeringsregeling voor bedrijven die investeren in gezond werken. Daarbij wordt de vergelijking gemaakt met de aanpak van de verkeersveiligheid, waarbij actieve inzet door verschillende partijen essentieel is gebleken. Voor de integrale aanpak beroepslongziekten is actie nodig van onder andere werkgevers, werknemers, medische zorgverleners (huisartsen, longartsen bedrijfsartsen, verpleegkundigen etc.), brancheorganisaties, opleiders, (zorg)verzekeraars, producenten en de overheid.

LAN_Manifest Integrale aanpak beroepsziekten

Verslag van de bijeenkomst op 31 mei:

Verslag seminar beroepslongziekten 31 mei 2017