Netwerk Arbo FNV

Meldpunt Onveilig Werk in Agrarisch groen

Jaarlijks vinden er vele ongevallen, waaronder ook meerdere dodelijke ongevallen plaats in de agrarische sector. FNV Agrarisch Groen vindt dat iedereen veilig en gezond moet kunnen werken. Daar zetten we ons als vakbond dagelijks voor in. Heb jij te maken met onveilige situaties op je werk? Laat het ons weten.

Al langere tijd bestaat er een meldpunt voor onveilige werksituaties bij FNV Agrarisch Groen.Dit meldpunt werkte echter niet optimaal. Daarom is besloten het meldpunt nieuw leven in te blazen.

Het meldpunt is een mooie manier om in contact te komen met onze leden en potentiële leden. Wie weet kunnen we wat de onveilige situatie doen. Ook krijgen we zo beter zicht op de onveilige situaties binnen de agrarische sector. Wat is onveilig werk? Denk bijvoorbeeld aan werken op hoogte, werken met machines, werken met gevaarlijke stoffen, werken in de hitte of in de kou , zwaar lichamelijk werk of werkdruk.

Werk jij in de agrarische sector en heb je te maken met onveilig werk? Geef het aan ons door op www.fnv.nl/onveiligwerk, dan nemen wij contact met je op. Je kunt ook anoniem een melding maken. We nemen nóóit contact op met je werkgever zonder jouw toestemming. Meldingen kunnen ook in het Pools en Engels gedaan worden.

We willen weten wat jij meemaakt op je werk. Zodat wij werknemers kunnen informeren om ongelukken in de toekomst te voorkomen. Samen werken we aan ZERO ACCIDENTS IN 2020