Netwerk Arbo FNV

Netwerkbijeenkomst dd 17-06-2022

Op 17 juni jongstleden waren we bijeen in Utrecht voor een geslaagde netwerkbijeenkomst. Na een kort kennismakingsrondje en de mededelingen trapte bestuurslid en voorzitter van de werkgroep RIE af met een verhandeling over de RIE een verplichting die inmiddels een kleine 30 jaar bestaat. En toch hebben veel bedrijven er geen. De werkgroep probeert hier iets aan te doen. 
Na een korte pauze nam Khalid Azougah, beleidsadviseur bij de FNV ons mee in de diverse Arbotools die de FNV ontwikkeld heeft en de Tiltest en de Werkklimaatapp in het bijzonder. Ook kwam aan de orde de vraag hoe we deze instrumenten kunnen inzetten voor ledenwerving.

Na de lunch namen mantelzorgmakelaars Mantelzorg een presentatie door Saskia Vlaar en Callista Scarlatides. Tevens uitleg over hoe de FNV de positie van mantelzorgers wil verbeteren. Zie ook een eerder productie van Jan Verhagen en de werkgroep werk en kanker : https://youtu.be/NJvXQbyaITM

Mantelzorg-FNV-dd-17-06-2022

Het tweede onderwerp van het middaggedeelte Long Covid werd door Marike Schooneveldt, beleidsadviseur van de FNV, voor haar rekening genomen.

20220617_NWA-long-covid

Na de sluiting door voorzitter Johan Huver bleef het nog lang onrustig tijdens de netwerkborrel.