Netwerk Arbo FNV

Nieuwe EU-richtlijn moet werknemers beschermen tegen kanker

Asscher maakt Europese afspraken voor gezonder werk

Werknemers worden beter beschermd tegen de risico’s van het werken met kankerverwekkende stoffen. Minister Asscher van Sociale Zaken heeft daar vandaag in Luxemburg afspraken over gemaakt met zijn Europese collega’s.

Asscher heeft zich het afgelopen half jaar tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap sterk gemaakt voor een betere bescherming van werknemers tegen de risico’s van het werken met kankerverwekkende stoffen. De FNV, VNO-NCW en MKB Nederland stonden ook achter zijn voorstel dat nu door alle 28 Europese landen is aangenomen.

Daardoor komen er strengere richtlijnen voor het gebruik van carcinogene of mutagene agentia op het werk. Er komen nu voor elf gevaarlijke stoffen maximale grenswaarden op de lijst. De normen voor het werken met houtstof en vinyl chloride monomeer worden verder aangescherpt. Later dit jaar wordt deze lijst, zo is de verwachting, verder uitgebreid.

Tot nu toe zijn er in alle Europese landen andere grenswaarden voor deze stoffen. Dat zorgt ervoor dat werknemers in het ene land kunnen worden blootgesteld aan hogere concentraties kankerverwekkende stoffen dan in het andere land. Dat wordt hiermee voorkomen.

Minister Asscher vindt de strengere Europese richtlijn een goede zaak. Hij wil graag dat er nog meer stoffen op de lijst komen. ,,Dit is alvast een stap in de goede richting. Wij willen dat alle werknemers in Europa gezond kunnen werken.’’

 

Zie ook het artikel op NOS.nl waar ook de FNV is geraadpleegd: http://nos.nl/artikel/2137577-nieuwe-eu-richtlijn-moet-werknemers-beschermen-tegen-kanker.html