Netwerk Arbo FNV

Op 6 juli is de FNV uit de subcommissie ‘Grenswaarden Stoffen op de Werkplek’ van de SER gestapt.


Geen kleine stap: via die commissie werkt de vakbeweging al 45 jaar aan normen die moeten helpen het aantal van – schrik niet – elk jaar meer dan 3000 doden door gevaarlijke stoffen op het werk omlaag te brengen.

Reden voor een vakbondshistorische terugblik, en voor wat we van 45 jaar ‘vallen en opstaan’ kunnen leren.
Het is allemaal uitgewerkt en onderbouwd in een ‘VHV-Digiboek’.
Omdat niet iedereen zin in heeft in zo’n ‘pdf-pil’, staat nu de eerste van drie overzichtsartikelen online. Wel inclusief een link naar de pdf-file, voor wie meer wil weten (doen!).

Zie verder https://vakbondshistorie.nl/dossiers/vakbond-en-gevaarlijke-stoffen-op-het-werk-deel1/

Voorafgaand aan dit verhaal heb ik interviews gehad met vijf mensen die direct betrokken zijn of waren. Onder hen een ‘oude rot’ uit het Netwerk Arbo: Jan Manders. Ook de tekst van die interviews staat nu online.