Netwerk Arbo FNV

Over Ons

Het Netwerk Arbo FNV is er om vakbondsleden, die in het eigen bedrijf, instelling en/of sector actief bij willen dragen aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en arbeidstijden, te stimuleren, te ondersteunen, en vooral: met elkaar in contact te brengen. Ofwel: met elkaar te verbinden binnen een actief netwerk.

Dat doen we op bijeenkomsten, themadagen, maar óók via Facebook, Twitter en de FNV Nieuwsbrief Veilig en Gezond Werk.

Deelnemer worden aan het Netwerk Arbo FNV staat open voor actieve leden van bij de FNV aangesloten bonden. Het kost niets. Het verplicht tot niets.

Het is bovendien erg eenvoudig: meld je aan voor de FNV Nieuwsbrief Veilig en Gezond Werk en/óf voor het FNV Facebook Netwerk Arbeidstijden, klaar.

Wil je méér? Wil je actief deel uitmaken van het Netwerk Arbo FNV, Stuur dan het belangstellingsformulier in!
Je kunt natuurlijk ook gewoon eens de sfeer komen proeven op één van de themadagen, waarvoor je via de Nieuwsbrief wordt uitgenodigd.

Lees meer over het thema veilig en gezond.

Werkgroepen en netwerken van het Netwerk Arbo FNV:

Vakbondsnetwerken over Veilig en Gezond Werk en Arbeidstijden op Facebook

FNV werkdruk FNV gezonde buscabine FNV Gassen in Containers
FNV sociale veiligheid FNV hittestress Netwerk Arbo FNV 
FNV Europese Netwerk Conferentie FNV Duurzaamheid FNV Labour Safety Network
FNV Netwerk Arbeidstijden FNV Netwerk Arbeidsongevallen

Andere activiteiten van het Netwerk Arbo FNV

Nanotechnologie Internet (nieuwsbrief/ website) Werk en Kanker
 Werkgroep Preventie Basiscursus VGW voor vakbondskaderleden DME
Duurzame Inzetbaarheid  Workers Memorial Day Duurzaamheid en Milieu

Kan ik meedoen met het Netwerk Arbo FNV?

Betrokken worden bij het Netwerk Arbo FNV kan op verschillende manieren:

Voor de laatste twee activiteiten geldt vaak een deelnemerslimiet.

Lees meer over het thema veilig en gezond.