Netwerk Arbo FNV

Presentaties netwerkbijeenkomst 30-11-2018

Op vrijdag 30 november 2018 had de netwerkbijeenkomst het thema ‘gevaarlijke stoffen’. Met onder andere een terugmelding van de werkgroep Gassen in containers over hun bezoek aan de EWHN, Een presentatie van de voorzitter van de LP commissie Veilig en gezond Cor den Dekker over CRM stoffen. Wim van Veelen beleidsadviseur Veilig en Gezond liet zijn licht schijnen op het thema ‘Gevaarlijke stoffen’. En Jan Warning, directeur van het instituut Asbestslachtoffers, gaf een presentatie over de problematiek rond asbest Ook namen we afscheid van Anneke van Wezel die helaas met haar kaderwerk moet stoppen.

De presentaties kunt u hier bekijken:

Terugmelding EWHN 2018 deff
presentatie Netwerk 30 november 2018
Gevaarlijke stoffen
20181130 presentatie ARLC FNV