Netwerk Arbo FNV

Uitnodiging voor de Expertmeeting voor kaderleden ‘De bedrijfsarts en het jarige Arboadviespunt’.

Beste Arbo-Netwerkers,

U bent van harte uitgenodigd voor een FNV kader Expert meeting over de bedrijfsarts, tevens vieren we ook het 20 jarig bestaan van de voormalige Arbotelefoon het Arboadviespunt. Er komen twee sprekers, ’s ochtends Ernst Jurgens bedrijfsarts en lid van de N.V.A.B. en ’s middags Peter Heitling voormalig bedrijfsarts en arbeidsinspecteur. Met als onderwerpen: ‘Omdenken naar meer…vult u zelf maar in?’ en ‘Is de bedrijfsarts nog wel nodig’. Of een quote van uw secretaris: Hoe krijgen we de bedrijfsarts uit de spreekkamer?

Na de lunch vieren we een feestje het 20 jarige Arbo-adviespunt samen met enkele consulenten en een van de mede-oprichters.

Plaats van handeling: NBC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht.

Agenda van vrijdag 1 december 2017.

09.30 – 10.00 uur: Binnenlopen, Koffie en Netwerken.

10.00 – 10.15 uur: Opening, mededelingen door de voorzitter.

10.15 – 12.00 uur (van 11.00 – 11.10 uur een korte pauze).

Ernst Jurgens, bedrijfsarts en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids en Bedrijfsgeneeskunde. Omdenken naar?. Hoe kunnen ook de andere spelers in het Arboveld (Overige kerndeskundigen, de vakbeweging, de PM, de OR, de werkgever, de InspectieSZW, enz.) hier aan bijdragen. Zomaar een voorbeeld: “niet alleen denken vanuit ‘het voorkomen en beperken van risico’s’ (problemen voorkomen) , maar vooral: het scheppen van goede (= gezonde en veilige) arbeidsomstandigheden (positief, de mogelijkheden pakken).”

12.00 – 13.00 uur: Lunchen

13.00 – 14.15 uur: Arbo Adviespunt. De voormalige Arbo telefoon bestaat 20 jaar. Reden voor een terugblik en een feestje.

14.15 –  14.30 uur: Pauze.

14.30 – 15.30 uur: Peter Heitling. Voormalig bedrijfsarts, inspecteur bij de Arbeidsinspectie en hoofd van de bedrijfsartsenopleiding SGBO in Nijmegen. Naar aanleiding van de vernieuwde Arbowet 2017. Is een bedrijfsarts eigenlijk wel nuttig?

15.30 – 16.30 uur: Netwerkborrel

We hopen op uw komst. Laat het even weten middels onderstaand formulier.

Tot dan.

  Naam:

  Jouw naam en voornaam (verplicht)

  Woonplaats:

  Emailadres:

  Email nogmaals:

  Telefoonnummer:

  Ben je lid van de FNV?JaNee

  Lidnummer/Bond?

  Bedrijf, instelling of organisatie waar je werkzaam bent:

  Vestigingsplaats van het bedrijf, instelling, organisatie:

  Tot welke sector of bedrijfstak reken je deze organisatie?