Netwerk Arbo FNV

Video’s

Kijk hoe je met meer collega’s minder werkdruk kunt krijgen en werkdruk en werkstress aanpakt. Dit informatieve trainingsfilmpje hoort bij de FNV-campagne Meer collega’s, minder werkdruk.

Meer collega’s, minder werkdruk

Kijk hoe je met meer collega’s minder werkdruk kunt krijgen en werkdruk en werkstress aanpakt. Dit informatieve trainingsfilmpje hoort bij de FNV-campagne Meer collega’s, minder werkdruk. Meer info op: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/werkdruk-en-werkstress/?utm_source=youtube&utm_medium=fnvtv&utm_campaign=Meer collega’s, minder werkdruk

 

Themadag Hittestress DSM Stein in Limburg.

Wat is hittestress? Wat gebeurt er als de lichaamstemperatuur stijgt?

De eerste reactie van het lichaam is de verwijding van de bloedvaten in de huid. Het lichaam probeert de warmteafgifte te laten toenemen door een snellere bloedcirculatie. Het hart gaat sneller kloppen en moet dus harder werken, de huid wordt roder en we gaan zweten.

Door zweten wordt warmte onttrokken aan de huid: we koelen af. Bij te weinig luchtsnelheid en hoge temperatuur kunnen we onze warmte niet goed kwijt aan de buitenlucht. Gevolg is dat de lichaamstemperatuur stijgt. Dit kan grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

2011 03 10 FNV DLV titel

Uploaded by Ton van den Berg on 2013-03-07.

Gepubliceerd op 11 nov. 2015

 De uitlaatgassen van dieselmotoren worden dieselmotoremissie (DME) genoemd. DME bevat gassen en vaste deeltjes (roet). De vaste deeltjes bevatten onder andere polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), die kankerverwekkend zijn.
Wat is dieselmotoremissie?
Dieselmotoremissie (DME) is het gevolg van verbrandingsprocessen van diesel die in een dieselmotor plaatsvinden. Het dieseldampmengsel dat daaruit vrijkomt is complex en bestaat uit toxische en irriterende gassen, waaronder aldehydes (bijvoorbeeld formaldehyde), ketonen, stikstofoxides (NO en NO2), koolmonoxide, enkelvoudige aromaten (benzeen, tolueen, styreen) en deeltjesvormige verontreiniging. De deeltjesvormige dieselemissies bestaan uit elementair koolstof, zware metalen (arseen, seleen, beryllium, chroom), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (pak’s) en polychloorbifenylen (pcb’s).

Omdat de deeltjes worden gevormd door verbrandings- en condensatieprocessen zijn de meeste zeer klein. Fijnstof komt bij inademing in de luchtwegen en longen terecht. Vooral de kleinere deeltjes kunnen tot diep in de longen doordringen.

Naast de term DME wordt ook wel de term fijnstof gebruikt. Fijnstof werd oorspronkelijk vooral gebruikt voor verkeersemissies en industriële emissies, maar tegenwoordig wordt de term ook breder gebruikt, bijvoorbeeld ook voor agrarische emissies.

Bewustwordingscampane Dieselmotoremissie een film van de Werkgroep DME @NetwerkArboFNV

De uitlaatgassen van dieselmotoren worden dieselmotoremissie (DME) genoemd. DME bevat gassen en vaste deeltjes (roet). De vaste deeltjes bevatten onder andere polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), die kankerverwekkend zijn. Wat is dieselmotoremissie? Dieselmotoremissie (DME) is het gevolg van verbrandingsprocessen van diesel die in een dieselmotor plaatsvinden.