Netwerk Arbo FNV

Netwerk Arbo FNV Werkgroep ‘Werk en Kanker’

Netwerk Arbo FNV  Werkgroep ‘Werk en kanker’

Het Netwerk ARBO FNV vormt het startpunt voor steeds meer werkgroepen van vakbondsleden die actief aan de slag gaan met een onderwerp. Zo ook de Werkgroep ‘Werk en Kanker’.

Doel van de werkgroep Werk & Kanker is vakbondsaandacht voor werk en kanker met de nadruk op werk, zonder stigmatisering van wie dan ook.

Wij willen dat de FNV de begeleidend specialist is op het gebied van werk voor werknemers die met kanker te maken hebben of hadden. Zelf of in hun gezin en familie..

Natuurlijk zouden wij het liefste zeggen: de (ex-)kankerpatiënt kent geen problemen als hij/ zij wil blijven werken, of weer aan het werk gaat. Werken in een gezonde werkomgeving, die je accepteert en ondersteunt, helpt óók in de strijd tegen de ziekte die kanker heet.

Maar de werkpraktijk anno 2017 maakt het voor kankerpatiënten en hun naasten niet altijd makkelijk.

Daarom is er de FNV werkgroep ‘Werk en kanker’. Wat doet de werkgroep zoal?

  • individuele steun door informatie via een flyer met daarin onder andere een kaartje waarop een telefoonnummer en het websiteadres van deze site staat. Dat spaart zoeken op momenten dat je snel informatie, advies of steun nodig hebt.
  • kennis ontwikkelen en betere handvatten voor het wegnemen van knelpunten ontwikkelen via een themadag en via de contacten van de werkgroep
  • een proces op gang brengen waardoor de regelgeving waar kankerpatiënten mee te maken hebben. overzichtelijker en beter uitvoerbaar wordt.
  • stimuleren dat via overleg tussen werknemers en werkgevers (cao, maar ook via de Ondernemingsraad) collectieve afspraken tot stand komen die kankerpatiënten en hun naasten helpen het spanningsveld tussen ziekte en werk zo goed mogelijk de baas te worden.
  • stimuleren dat zowel werkgevers als werknemer, zowel directies als ondernemingsraden, vakbondsonderhandelaars en cao-commissies zich bewust worden van een problematiek waar honderdduizenden werknemers direct of indirect mee te maken hebben.
  • stimuleren dat de vakbeweging zijn invloed ook richting de politiek doet gelden. De verwachting is dat steeds meer werknemers te maken zullen krijgen met deze problematiek: laten we met afspraken en regelingen hiervoor tijdig inspelen op deze ontwikkeling!

Meer weten over de Werkgroep Werk en Kanker? Mail naar je vraag naar: arbonetwerk@fnv.nl en we zullen je zo snel mogelijk proberen te antwoorden.

Meer uitgebreide info over het onderwerp Werk en Kanker en de werkgroep vindt je hier. Klik hier.