Netwerk Arbo FNV

Werkgroep RI&E

Binnen het Arbonetwerk FNV zijn we  de werkgroep Risico inventarisatie en evaluatie (lees RI&E) opgestart. Heb je interesse om samen met ons dit belangrijk en wettelijk  verplichte onderdeel voor goede  arbeidsomstandigheden beter op de kaart te zetten, doe dan mee.

Wij gaan alle mogelijkheden binnen FNV inzetten om RI&E prominenter op de kaart van werkend Nederland te zetten. Maar we hebben.jullie hulp hard nodig hierbij

Bedrijven en organisaties met personeel.  moeten sinds 1994 verplicht een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak maken om knelpunten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart te brengen en aan te pakken.
De RI&E is een instrument voor het in kaart brengen van risico’s in de organisatie voor een meer structurele aanpak van de arbeidsomstandigheden en het bijbehorend beleid op te stellen.
Binnen bedrijven en organisaties in Nederland is het nog steeds slecht gesteld met het hebben , toetsen en onderhouden van een RI&E.
In 2019 vonden 93 duizend arbeidsongevallen plaats waarvan 25% psycho sociaal was en  werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Dit aantal is in de laatste paar jaar vrijwel niet veranderd. Jaarlijk overlijden gemiddeld 70 werknemers. Tijdens de jaren erna 2020 en 2021 is het minder maar geeft corona een vertekend beeld. Nu ,na Corona zijn de zorgen van het arbo netwerk  heel groot omdat er heel wat verschuiving heeft plaats gevonden op de arbeidsmarkt.
De werkgroep RIE wil dit gaan op pakken, verbeteren en kaderleden helpen hiermee.

Zoals het oriënteren en inventariseren van de plekken waar de grootste knelpunten liggen, maar ook de grote thema,s zoals long covid.

Alle uitkomsten uit de werkgroep zullen worden besproken en  opgepakt in het Netwerk Arbo en besproken met de bedrijfsadviesgroep (BAG ) veilig en gezond werken.
Voel jij je aangesproken deel te nemen in deze mooie werkgroep? Meld je dan aan middels een mail naar arbonetwerk@vereniging.fnv.nl.

Met veilige  groet
Wim Dekkers,  Cor den Dekker, Erwin Smallenburg.