Netwerk Arbo FNV

Workers’ Memorial Day op 28 april 2020

Op 28 april gedenkt de internationale vakbeweging ieder jaar Workers’ Memorial Day, om stil te staan bij die mensen die het slachtoffer zijn van een beroepsziekte of een bedrijfsongeval. De FNV wilde dit jaar hiervoor een symposium organiseren, samen met Bureau Beroepsziekten, dat 20 jaar bestaat, en de Stichting Arbeidsongevallen. Dat hebben we uiteraard af moeten gelasten. Ook de kranslegging bij het monument voor het Centraal Vakbondshuis kan niet op de normale manier plaatsvinden. Als alternatief wordt dinsdagochtend, 28 april, een video online gezet van een korte toespraak en de kranslegging door Han Busker. Aan het eind van de toespraak wordt gevraagd om een moment stilte.

Het idee is dat mensen in de regio of waar dan ook rond twaalf uur de video starten en dan het moment stilte in acht nemen. Uiteraard kan ook voor een ander tijdstip gekozen worden. De video zal te vinden zijn op https://www.fnv.nl/werk-inkomen/veilig-gezond-werken/bedrijfsongevallen/workers-memorial-day.

Tijdens deze herdenking wordt uiteraard ook de relatie gelegd met de Corona-crisis en de mensen die tijdens hun werk besmet raken. Ook zal worden stilgestaan bij het overlijden van collega Gijs Hompe tijdens zijn werk, door een noodlottig ongeval.